Kvalitets- och miljöcertifieringar enligt ISO 9001 och 14001 – två starka bevis på Mellbygårds kvalitet och seriositet


Kvalitet och miljö

På Mellbygård arbetar vi sedan flera år systematiskt och målmedvetet med kundorienterad verksamhetsutveckling. Metoder och arbetssätt finns beskrivna i vårt ledningssystem med beskrivningar och riktlinjer för hela genomförandeprocessen.

ISO_14001ISO_9001

Ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001

Certifieringarna är bevis för vår verksamhets kvalitet och seriositet. Med utvärdering, analys och informationsåterföring av verksamhetens olika delar, tydliga processer, tydlig ansvarfördelning, bestämda rutiner, kompetensutveckling och logiska samband mellan olika funktioner, säkerställer vi att Mellbygård har en rationell och väl fungerande organisation där alla arbetar mot samma mål.

Kvalitet och miljöarbete på Mellbygard

Mellbygårds miljöaspekter

Tack vare löpande analyser av våra miljöaspekter kan vi prioritera och arbeta för att minimera miljöpåverkan.

  • Fordon och transporter

Genom att planera resor och transporter kan vi säkerställa att alla resurser utnyttjas på bästa sätt. Våra chaufförer utbildas i sparsam körning.

  • Energiförbrukning

Vi jobbar aktivt med energieffektivisering i alla fastigheter. Och väljer nya energismarta produkter när så är möjligt.

  • Vattenförbrukning

Mellbygård gör bedömningen att miljömål inom detta område bidrar till en positiv miljöpåverkan.

  • Resursförbrukning

Genom att göra klimatsmarta inköp minskar vi vår påverkan på miljön.